Med egna solceller så bidrar man till en minskad elförbrukning vilket leder till en mindre påverkan på vår miljö. Det ger även möjlighet att bidra med el till stamfastigheten.  Med 12volts system ges det en möjlighet att bo helt utan möjlighet till anslutning i stort sett hela året.