Utvecklad med stor hänsyn för vår miljö. Två olika fasadmaterial med ett litet underhållsbehov och lång hållbarhet lämnar ett lågt avtryck på miljön och mer tid till annat.